Jag har redan skrivit lite om kolonilottens historia under ”Koloni mitt allt!”, men det finns alltid mer att säga om saken. Det är, som du kanske har märkt, ett ämne jag är väldigt passionerad gällande och när jag inte spenderar tid på att rusta upp och pyssla om min lott så gillar jag att läsa om dem. Och jag har hittat mycket intressant under mina efterforskningar som jag vill dela med mig av så att ni också kan ta del av informationen.

Vad var syftet med kolonilotterna?

Syftet med kolonilotterna var som jag har nämnt tidigare att se till så att arbetare som bodde i städer kunde bli självförsörjande när det kom till maten. När Sverige började industrialiseras under 1800-talet blev det allt vanligare att familjer flyttade in till städerna, och där bodde man i lägenheter utan trädgård. Industrialiseringen förde med sig många positiva aspekter och levnadskvaliteten höjdes även på många sätt, men den medförde även en rad nya svårigheter och problem som var tvungna att lösas. Ett exempel var att när folk flyttade ifrån gårdar för att bo i städer så ägde de inte längre någon mark, och när antalet bönder och farmare sjönk så minskade även produktionen av mat. Och därför började kolonilotterna att dyka upp för att arbetare skulle kunna äga (eller hyra) ett landstycke att odla på även om de bodde i en stad.

Utvecklingen av lotterna

Kolonilottens historia är lång, och de var utan tvekan av stor betydelse under både första och andra världskriget när det var ont om mat och ransoneringarna var hårda. Och under en lång tid var syftet med lotterna att helt enkelt att låta folk på egen han täcka sitt matbehov så gott det gick. Allt eftersom tiden gått har vi dock fått ett allt mindre behov av att vara självförsörjande när det gäller mat, och i modern tid har vi tagit för vana att alltid kunna hitta det vi behöver i närmaste mataffär. Kolonilotterna är dock inte bortglömda i dagens samhälle utan fyller istället en annan funktion, och som jag personligen är väldigt förtjust i: Frihet och avkoppling. Att bege sig ut till sin lott är som en liten minisemester, och man kan pyssla och påta som man känner för.

Hur ser en modern kolonilott ut?

En modern kolonilott kan se ut på många olika sätt, och kolonilottens historia är långt ifrån färdigskriven. Personligen tror jag att kolonilotter är något som kommer att byggas på ytterligare i framtiden, och kanske kommer vi till och med att se dem dyka upp inne i städerna i nya former. De kolonilotter vi ser idag är alltså av väldigt varierat utseende, och många av dem är rena fält för odling precis som deras historiska föregångare. Det finns dock en lång rad fler grödor att välja mellan när man vill odla eftersom utvecklingen har gått framåt och vi har mer tåliga grönsaker med mera att plantera på sin lott. En annan sak man ser på många lotter är dessutom friggebodar av olika slag och som används antingen som förvaringsskjul eller som ett ställe att slappna av på. Det är heller inte ovanligt att använda kolonilotten som en plats att odla blommor på, och en del utsmyckar dessutom sin lott för att den ska se extra bra ut.

Vem äger en kolonilott?

När man går tillbaka i kolonilottens historia var det alltså arbetare utan trädgårdar som ägde en lott, och på den punkten är det sig likt även i dagsläget. Det finns inget som hindrar dig från att skaffa en lott även om du har en trädgård, men allra troligast så är det fortfarande trångbodda stadsbor som dras till kolonilotter. Beroende på var man bor kommer man att få stå i kö hos en förening för att få hyra eller köpa en lott, och sedan blir man en stolt kolonisatör.